Disclaimer

The information contained in this website is intended solely as general information and should not be construed as (financial) advice. Neither is this information legally binding nor should be considered as advise. QVO ValuesB.V. is not liable for any damage resulting from the use of information on this website without QVO Values B.V. havingbeen consulted on this beforehand and/or having agreed in writing to act as your advisor.

The website contains information (data, photos, graphics and other materials) that is protected by copyright, trademark or other proprietaryrights. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International applies to the information on the website. Please inform us in advance if you wish to use or re-produce our information and please ensure you credit the correct sources.

QVO Values B.V.treats all personal data with care, however, when sending information to QVO Values B.V. via this website, please be aware that this information is not secured via e-mail or via forms on the website. You can readmore about this in our Privacy Statement.

Nederlandse versie:

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, nietals (financieel) advies. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. QVO Values B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik maken van informatie op deze website zonder QVO Values B.V.daarover op voorhand te hebben geraadpleegd.

De website bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen)die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.Op de informatie van de website is de Creative CommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International van toepassing.Uiteraard stellen wij het op prijs indien u ons vooraf op de hoogte stelt als uonze informatie gebruikt.

Wanneer uinformatie verzendt aan QVO Values B.V. via e-mail of via formulieren op dewebsite, is deze informatie niet beveiligd. Uiteraard behandelt QVO Values B.V.persoonsgegevens met zorg. U kunt hier meer over lezen in onze Privacyverklaring.